vi som sitter i styre og stell

Styret i Ringsaker Janitsjar

Trond Framnes
LEDER
Tlf: 900 73 449
Ingebjørg Myrstad-Nilsen
NESTLEDER
Tlf: 909 28 498
Vegard Sundmyhr
SEKRETÆR

Arne Bye
STYREMEDLEM 1

Marit Dybsand
STYREMEDLEM 2

Pål Engen Strand
KASSERER
Ekstern, oppnevnt av styret
Morten Fagerjord
DIRIGENT

Pål Ivar Brekke
NOTEFORVALTER
Oppnevnt av styret
Søk
Driftes av Styreportalen AS